Category Archives: Nyheter

Fortellerambassadører

Fortellerambassadører er fortellere som har ulike oppgaver knyttet til Den Store Fortellerdagen

Pernille Bineau er en fortellende bibliotekar på Deichmanske bibliotek i Oslo. Hun står bak flere arrangement som forteller og tilrettelegger ved biblioteket. Et av hennes siste arrangement var «Samisk fortellerkunst» i samarbeid med religionshistorikeren Brita Pollan. Pernille skal fortelle i Oslo på DSF.

Liv Brita Brodal har bachelorgrad i drama og teater fra høyskolen i Oslo og Concordia University, Quebec, Canada. Hun har opptrådt på kulturscener og festivaler over hele Norge og på FabulaFestival i Sverige, Besttellers scene i København og Vancouver Storytelling Festival i Canada. Liv Brita er bosatt i Stavanger og skal opptre der under DSF.

Eirin Edvardsen, og så kjent som Eventyrdamen, er fra Straumen i Sørfold og er utdannet forteller ved Høgskolen i Oslo avd. estetiske fag. Siden 1999 har hun fortalt profesjonelt for folk i alle aldre og på ulike arenaer. Hun har turnert med flere forestillinger med bl.a. Musikk i Nordland og Den Kulturelle Skolesekken. Eirin skal opptre i Sørfold under DSF.

Synne Sagstad Imeland kommer fra Greipstad, ei lita bygd utenfor Kristiansand. Høsten 2014 begynte hun på masterprogrammet i estetiske fag, drama og teaterkommunikasjon ved HiOA. Hun var bl.a. forteller ved norsk folkemuseum tilknyttet 200-års markeringen av grunnloven og fortalte på After Story på Oslo fortellerfestival. Høsten 2014 fortalte hun i Salongen på NRK P2. På DSF skal hun fortelle i Greipstad. Videre deltar Synne i produksjonen: ”Harald – en konge blir skapt” og fortellerrazzia.

Marta Onstein er en fortellende lærer bosatt i Etne. Hun er medlem av fortellergruppa «Hulder&Bulder» som har vært aktive siden 2005. I tillegg til å bruke fortelling i sitt læreryrke og fortelle i Etne, er hun leder av Etne Forteljefestival. Marta skal gjennomføre DSF i Etne kommune.

Kirsti Sæter jobber som sanger, forteller og kulturformidler. Hun er utdannet muntlig forteller ved Høgskolen i Oslo. Kirsti jobber som rådgiver i formidling ved Rørosmuseet, i tillegg til at hun holder solokonserter og fortellerforestillinger, arrangerer festivaler og jobber kunstnerisk med barn og unge. Kirsti vil gjennomføre sitt fortellerarrangement på Røros.

Ingeborg Karoline Spjelkavik Rød er en 25 år gammel jente fra Stavanger. For tiden tar hun en master ved Høgskolen i Oslo og Akershus med tema Fortellerkunst. Høsten 2012 tok hun Fortellerkunst ved HiOA og har siden den gang fokusert på å utvikle seg selv som forteller. Hun har ved flere anledninger vært deltager på Story Slam på Samfunnet Bislet, vært forteller under Fortellerrazzia og i 2013 ble hun engasjert som forteller i UNESCO/Eik-prosjektet #imkult. Ingeborg deltar i produksjonen ”Harald – en konge blir skapt” og fortellerrazzia.

Thor-André Walløe har nylig fullført master i estetiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Masteroppgaven tok utgangspunkt i fagområdet muntlig fortellerkunst. Thor-André har i den siste tiden også jobbet som forteller og selvstendig næringsdrivende, og har blant annet fortalt for både barn og voksne på Vikingeskibsmuseet i Roskilde i Danmark. Han har også vært med på å starte StorySlam, en månedlig fortellerkonkurranse, på studentpuben Samfunnet Bislett. Thor-Andre er fra Sandefjord og vil gjennomføre sitt fortellerarrangement der. Han deltar også i produksjonen ”Harald – en konge blir skapt” og fortellerrazzia.

Guri Aasen holder til i Fosnavåg hvor hun i mange år har drevet fortellervirksomheten «Vestafor Måne». Hun har satt opp en rekke fortellerforestillinger med tematikk som strekker seg fra norrøn og gresk mytologi via sagntradisjoner fra Sunnmøre til den dokumentariske Fiskarkona og døtrane hennar som baserer seg på historier fra virkeligheten. Fosnavåg vil være hennes arena DSF.

 

Blant Kjemper

Du kan allerede nå forberede deg for Den Store Fortellerdagen 2016. Temaet for Den Store Fortellerdagen 2016 er kalt: ”Blant kjemper”. Dagen vil være inspirert av Roald Dahls bakgrunn, liv og litteratur, da det er 100 år siden han ble født i 1916. Vi vil trekke de store linjene tilbake til Roald Amundsen (som Roald Dahl er oppkalt etter) og Robert Falcon Scott (hvis statue står ved siden av den norske kirken i Cardiff der Dahl ble døpt). Det er nokså streng begrensning på bruk av Roald Dahl navnet, derfor vil fokus være på fortellinger «han kunne ha hørt i sin barndom» eller fortellinger fra de stedene hans foreldre kommer fra og fra Wales hvor han vokste opp eller fortellinger som tematisk er inspirert av hans litteratur.

Coloso_de_Goya_(estampa)_cropped

Det vil komme tips her på bloggen på fortellinger som kan fortelles, eller hvor du kan finne materiale til fortellinger.

Illustrasjon hentet her.

Den store fortellerdagen – noen ”ubetydelige endringer”

For deg som ikke kjenner til ”Den Store Fortellerdagen”, her er en liten oppsummering av hva det er:

 

Den store fortellerdagen blir hvert arrangert den 15. Januar – Peter Christen Asbjørnsen fødselsdag. Den første fortellerdagen ble arrangert i 2012. Planleggingen mot den første fortellerdagen begynte 3. september 2011.

Fortellerdagen er til for å utgjøre en forskjell. Det handler om å være vesentlig og høre til i en sammenheng. På den dagen skal det fortelles fortellinger, kanskje i en kantine, på en konferanse eller i en kafé krok. Det skal lyttes på en skole, i en stue og hos en Svendsen. Møter vil skapes, noen vil huskes, noe vil gjøre inntrykk og ganske sikkert vil det også glemmes.

Dagen er lagt til 15. Januar, fordi det er da Peter Christen Asbjørnsen ble født og i 2012 er dette 200 år siden. Dette er ikke en dag for ”kun” profesjonelle fortellere. Det oppmuntres til at alle forteller. Å fortelle en fortelling er å skape et møte hvor levende minner blir utvekslet, et møte hvor metaforer skapes, et møte hvor du og jeg må være likestilte for at fortellingen skal kunne leve.

 

Så langt har denne dagen blitt drevet framover av en åndelig dugnad og de som har hatt kapasitet har arrangert fortellerkvelder, fortellerfrokoster og lignende i sine lokale miljøer. Det er ønskelig at dette fortsetter. Men for at fortellerdagen skal driftes videre, er følgende endringer gjort:

–       DSF har fått sitt eget organisasjonsnummer. Dette er gjort for at det skal bli lettere å søke om støtte til ulike arrangementer.

–       DSF har blitt et ”bittelite” forlag. Hensikten er å skape bøker som dekker en forteller og lytters behov, men fordi dette er et lite marked, er det svært vanskelig å få disse utgitt bøker for vårt behov.

 

Det vil forløpende komme informasjon på DSF’s blogg her framover, så følg med.