Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Den Store Fortellerdagen

Den store fortellerdagen blir hvert arrangert den 15. Januar – Peter Christen Asbjørnsen fødselsdag. Den første fortellerdagen ble arrangert i 2012. Planleggingen mot den første fortellerdagen begynte 3. september 2011.

Fortellerdagen er til for å utgjøre en forskjell. Det handler om å være vesentlig og høre til i en sammenheng. På den dagen skal det fortelles fortellinger, kanskje i en kantine, på en konferanse eller i en kafé krok. Det skal lyttes på en skole, i en stue og hos en Svendsen. Møter vil skapes, noen vil huskes, noe vil gjøre inntrykk og ganske sikkert vil det også glemmes.

Det skal fortelles eventyr, myter, sagn og historier fra det virkelig liv. Dagen er lagt til 15. Januar, fordi det er da Peter Christen Asbjørnsen ble født og i 2012 er dette 200 år siden. Dette er ikke en dag for ”kun” profesjonelle fortellere. Vi ønsker å oppmuntre alle til å fortelle en fortelling denne dagen. Å fortelle en fortelling er å skape et møte hvor levende minner blir utvekslet, et møte hvor metaforer skapes, et møte hvor du og jeg må være likestilte for at fortellingen skal kunne leve.

På denne bloggen finner du tips og ideer og kunnskap som kan hjelpe deg å arrangere en fortellersituasjon.

Temaet for Den Store Fortellerdagen 15. januar 2016 er kalt: ”Grenseløst”.  DSF ser behovet for å bruke fortellingen til svare på dagens samfunnsmessige utfordring. DSF ønsker å bruke fortellingen til å skape arenaer som har plass for ulike bakgrunner hvor man gjennom å fortelle fortellinger kan trøste, gi håp og utveksle kunnskap.

Det grenseløse gir assosiasjoner til frihet og et vell av muligheter.

Legg igjen en kommentar