Den store fortellerdagen 2021

tema: Livsmestring

Den store fortellerdagen om:

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Den Store Fortellerdagen ble første gang arrangert 2012 og avholdes 15. januar hver år. Det er en dag med fokus på den muntlige fortellingen. Vi forteller til hverandre for å skrive oss inn i hverandres liv, samfunn og historier.

Den store Fortellerdagen handler om å høre til i en sammenheng. Vi blir til som kultur og individer gjennom våre handlinger og – like viktig – fortellingene om oss. På den dagen fortelles det fortellinger over hele landet, kanskje i en kantine, på en konferanse eller i en kafé krok. Det lyttes på en skole, i en stue og hos en Svendsen. Møter vil skapes, noen vil huskes, noe vil gjøre inntrykk og ganske sikkert vil det også glemmes.

Det å fortelle er å føre en dialog med den kulturen, samfunnet og sammenhengen man befinner seg. Det å fortelle er å være en del av noe som er større enn en selv. …

Å forteller er å reflektere over og bearbeide sitt eget og andres livserfaringer og derfor vil temaet i 2021 være livsmestring. Livsmestring er sentralt i fagfornyelsen i grunnskolen og livsmestring som tema opptar mange fagfelt. Temaet er noe som stadig blir diskutert i i ulike medier. Det er også noe som angår oss som private mennesker.

Vi forteller hver dag, det er på den måten vi kontrollerer og reflekterer våre erfaringer.  Men ikke alltid får vi anledning til å fortelle til noen, og noen har kanskje aldri mulighet til å reflektere seg selv sammen med andre gjennom en fortelling. Skaldskur (som drifter dagen) ønsker derfor å bidra til alle skal fortelle enten det er i en uformell kontekst som hjemme i en stue eller i et offentlig rom til et annet menneske i et likestilt møte.

Vi ønsker også å spre kunnskap og informasjon om muntlig fortelling og Den Store Fortellerdagen til så mange som mulig.

Om du ønsker å delta på denne dagen, vil vi gjerne at du fyller ut en anonym spørreundersøkelse. Denne spørreundersøkelsen skal gi oss oversikt over hvilke behov som bør oppfylles for at Den Store Fortellerdagen kan gjennomføres lokalt, privat eller offentlig. Du finner spørreundersøkelsen her.

Om du ikke ønsker å delta i spørreundersøkelsen, kan du følge med på hjemmesiden her eller Facebook siden for oppdateringer og tips.

Vi arrangerer også fortellerkurs som du kan lese mer om her.

Det er Skaldskur som drifter dagen og du kan nå oss på e-post: post@fortellerdagen.no

Fortellermodell – gjennomføringen

Fortellermodell – gjennomføringen

Den siste delen i modellen (som du kan se her) er selve gjennomføringen, det stedet som leder til den første delen hos lytterne. Andre mottar fortellingen og kan selv potensielt fortelle den videre. Derfor er modellen formet som en sirkel.  Det å fortelle er en sosial...

Fortellermodell – forberede seg på å fortelle

Fortellermodell – forberede seg på å fortelle

Jeg har nå kommet til den fasen hvor du skal forberede deg mot å opptre, enten det er uformelt eller formelt. Du kan dele dette inn i tre hovedkategorier: det verbale, det vokale og det visuelle eller fysiske. Det verbale handler om ordene du bruker, og her skal du...

Nærvær og forstyrelse

Nærvær og forstyrelse

Dette er et innlegg om fortellermodellen, først presentert her. Å fortelle en fortelling muntlig er alltid avhengig av en annen som deltaker i en fortellersituasjon. Man trenger en lytter for å fortelle. Alle lyttere som har hørt meg fortelle for eksempel...

Fortellermodell – tid

Fortellermodell – tid

Dette innlegget er en fortsettelse på arbeidet med modellen som er presentert her. Som med minnet, ser man i modellen at det er et annet element som går igjen, nemlig temporalitet eller en forståelse og behandling av tid. På samme måte som med minnet, er tiden alltid...

Fortellermodell – Minnet

Fortellermodell – Minnet

Jeg fortsetter å skrive litt modellen presentert her for å se om man kan forstå hva som skjer når man forteller en fortelling.  Om man ser på modellen ser man at det er noe som går igjen, et av de elementene er minnet. Med det mener jeg at minnet er aktivt i hele...

Forestillingsrommet

Forestillingsrommet

Jeg fortsetter med modellen som jeg presenterte her, nå ønsker jeg å se noe om det mentale rommet som møter det fysiske rommet. Det mentale rommet, kan også på et vis kalles for opplevelsesrommet. En fortellersituasjon foregår i...

En modell – fortellinger man forteller

En modell – fortellinger man forteller

Basert på eget arbeid som forteller, har jeg utviklet en modell som sier noe om alle fasene jeg går igjennom som forteller. Jeg tenkte jeg skulle gå igjennom modellen som en ressurs for å forstå hvordan man kan legge tilrette for muntlig fortellerkunst. Det er...

Fortellersituasjon

Fortellersituasjon

Basert på spørreundersøkelsen gjennomført våren 2020, går jeg gjennom noen punkter man kan tenke på når det kommer til å arrangere noe som er tilknyttet muntlig fortellerkunst. I forrige innlegg her, skrev jeg om fortellerrom. Nå...

Fortellerdagen – rom

Fortellerdagen – rom

Et av behovene som ble adressert i spørreundersøkelsen knyttet til fortellerdagen tidligere i år var hvordan legge tilrette for muntlig fortellerkunst på ulike steder. Jeg vil i dette innlegget adressere rom. En...