Den store fortellerdagen 2021

tema: Livsmestring

Den store fortellerdagen om:

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Den Store Fortellerdagen ble første gang arrangert 2012 og avholdes 15. januar hver år. Det er en dag med fokus på den muntlige fortellingen. Vi forteller til hverandre for å skrive oss inn i hverandres liv, samfunn og historier.

Den store Fortellerdagen handler om å høre til i en sammenheng. Vi blir til som kultur og individer gjennom våre handlinger og – like viktig – fortellingene om oss. På den dagen fortelles det fortellinger over hele landet, kanskje i en kantine, på en konferanse eller i en kafé krok. Det lyttes på en skole, i en stue og hos en Svendsen. Møter vil skapes, noen vil huskes, noe vil gjøre inntrykk og ganske sikkert vil det også glemmes.

Det å fortelle er å føre en dialog med den kulturen, samfunnet og sammenhengen man befinner seg. Det å fortelle er å være en del av noe som er større enn en selv. …

Å forteller er å reflektere over og bearbeide sitt eget og andres livserfaringer og derfor vil temaet i 2021 være livsmestring. Livsmestring er sentralt i fagfornyelsen i grunnskolen og livsmestring som tema opptar mange fagfelt. Temaet er noe som stadig blir diskutert i i ulike medier. Det er også noe som angår oss som private mennesker.

Vi forteller hver dag, det er på den måten vi kontrollerer og reflekterer våre erfaringer.  Men ikke alltid får vi anledning til å fortelle til noen, og noen har kanskje aldri mulighet til å reflektere seg selv sammen med andre gjennom en fortelling. Skaldskur (som drifter dagen) ønsker derfor å bidra til alle skal fortelle enten det er i en uformell kontekst som hjemme i en stue eller i et offentlig rom til et annet menneske i et likestilt møte.

Vi ønsker også å spre kunnskap og informasjon om muntlig fortelling og Den Store Fortellerdagen til så mange som mulig.

Om du ønsker å delta på denne dagen, vil vi gjerne at du fyller ut en anonym spørreundersøkelse. Denne spørreundersøkelsen skal gi oss oversikt over hvilke behov som bør oppfylles for at Den Store Fortellerdagen kan gjennomføres lokalt, privat eller offentlig. Du finner spørreundersøkelsen her.

Om du ikke ønsker å delta i spørreundersøkelsen, kan du følge med på hjemmesiden her eller Facebook siden for oppdateringer og tips.

Vi arrangerer også fortellerkurs som du kan lese mer om her.

Det er Skaldskur som drifter dagen og du kan nå oss på e-post: post@fortellerdagen.no

Fortellermodell – Minnet

Fortellermodell – Minnet

Jeg fortsetter å skrive litt modellen presentert her for å se om man kan forstå hva som skjer når man forteller en fortelling.  Om man ser på modellen ser man at det er noe som går igjen, et av de elementene er minnet. Med det mener jeg at minnet er aktivt i hele...

Forestillingsrommet

Forestillingsrommet

Jeg fortsetter med modellen som jeg presenterte her, nå ønsker jeg å se noe om det mentale rommet som møter det fysiske rommet. Det mentale rommet, kan også på et vis kalles for opplevelsesrommet. En fortellersituasjon foregår i...

En modell – fortellinger man forteller

En modell – fortellinger man forteller

Basert på eget arbeid som forteller, har jeg utviklet en modell som sier noe om alle fasene jeg går igjennom som forteller. Jeg tenkte jeg skulle gå igjennom modellen som en ressurs for å forstå hvordan man kan legge tilrette for muntlig fortellerkunst. Det er...

Fortellersituasjon

Fortellersituasjon

Basert på spørreundersøkelsen gjennomført våren 2020, går jeg gjennom noen punkter man kan tenke på når det kommer til å arrangere noe som er tilknyttet muntlig fortellerkunst. I forrige innlegg her, skrev jeg om fortellerrom. Nå...

Fortellerdagen – rom

Fortellerdagen – rom

Et av behovene som ble adressert i spørreundersøkelsen knyttet til fortellerdagen tidligere i år var hvordan legge tilrette for muntlig fortellerkunst på ulike steder. Jeg vil i dette innlegget adressere rom. En...

Oppsummering undersøkelse den store fortellerdagen

Oppsummering undersøkelse den store fortellerdagen

Denne våren har det vært en liten spørreundersøkelse angåeden den store fortellerdagen. Dette er gjort for å få litt oversikt over hva det er behov for, nettopp for å kunne hjelpe andre med å delta på dagen. Her følger det en oppsummering av undersøkelsen.   Det...

Fortelling i bibliotek

Fortelling i bibliotek

I forbindelse med Den store fortellerdagen 2021 har Skaldskur sendt ut et spørreskjema for å finne ut av hva som er behovet for å delta på denne dagen. Du kan svare på spørreskjemaet her. Foreløpig har bibliotek stått fram som sentralt og behovet er hvordan legge til...