Fortellermodell – Minnet

Fortellermodell – Minnet

Jeg fortsetter å skrive litt modellen presentert her for å se om man kan forstå hva som skjer når man forteller en fortelling.  Om man ser på modellen ser man at det er noe som går igjen, et av de elementene er minnet. Med det mener jeg at minnet er aktivt i hele...