Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Hvorfor skal man fortelle fortellinger?

Et viktig argument for å ta i bruk fortelling er det faktum at fortelling og fortellinger formidler et narrativt mønster. Enhver fortelling er et narrative og dens struktur representerer en måte vi, som individer, skaper mening ut av våre personlige erfaringer. Informasjon skapt som en fortelling er lettere å ta til seg. For eksempel i undervisning, Innhold som formidles gjennom et narrativ gir en rekke fordeler til læringsprosessen. Det gjør læringen forståelig, støtter fantasien og vår evne til å huske og det er med på å utvikle identiteten.

Et narrative eller en fortelling er faktiske eller oppdiktede hendelser satt i en rekkefølge av skrevne eller muntlige ord, eller stillbilder eller film. J. Bruner (1986) argumenterer for at vi bruker to måter å tenke på: “en paradigmatisk og en narrativ”. Den første er logisk og søker kausale forbindelser (slutninger, induksjon, abduksjon). Den håndterer fakta og den objektive sannheten. Den narrative måten behandler intensjoner, følelser og personlige erfaringer. Polkinghorne (1988) sier det på denne måten: “The paradigmatic mode searches for universal truth conditions whereas the narrative mode looks for particular connections between events.” I vestlig samfunn og (undervisning) er den paradigmatiske mye mer verdsatt enn den narrative.

Fortelle, om du er hjemme eller I en annen kontekst, fortell en fortelling fra ditt eget liv, eller andres liv. Om du ønsker å arbeide med den muntlige fortellinger, handler det om å begynne et sted, så hvorfor ikke bare begynne å fortelle?

Fortellerstunder tirsdag 6. oktober og onsdag 7. Oktober

Studentene på Fortellerkunst – HiOA har arbeidet fram fortellerforestillinger basert på norrøn mytologi. Studentene har utforsket mulighetene det ligger i en norrøn myte og hvordan man som gruppe kan fremføre fortellinger om guden Tor. Alle tre gruppene har arbeidet med «Trymskvida» eller fortellingen om hvordan Tor mister hammeren, likevel har de vektlagt ulike fokus.

Formen er humoristisk og energisk. Hver forestilling varer 30 – 40 minutter.

Du er velkommen til å lytte følgende datoer og tider:

Tirsdag 6. Oktober kl. 0900 – Deichmanske hovedbibliotek

Tirsdag 6. Oktober kl. 1030 – Deichmanske hovedbibliotek

Følgende forestilling onsdag vil formidles på flere språk og gjennomføres på høgskolen:

Onsdag 7. Oktober Kl. 1600:

Four students from the storytelling study will perform a Norse myth on Wednesday 7th of October, 4 pm. The performance will take place in room: P32-N010_048. The students will perform in English, Norwegian and Spanish. The program is lasting 30 – 40 minutes.
All are welcomed to listen.

For more info, contact: Heidi Dahlsveen, Heidi.dahlsveen@hioa.no

Her skjer det fortelling

Denne helgen foregår det en liten bloggfortelling festival fra 1200 lørdag og 24 timer framover. En fortelling blir publisert en gang i timen. Du kan følge det her.

Mandag 21. September vil det være personlige fortellinger med studentene på Fortellerkunst. Først på dagtid kl. 1230 på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Park 35. Deretter kl. 1800 på Asylet på Grønland:

Vi på fortellerkunst på Høyskolen i Oslo og Akershus er i gang med første runde med Jeg-fortellinger. Vi har fått den store gleden av å fortelle på Asylet (Kafé Asylet på Grønland) der vi gjerne vil invitere til en koselig fortellerstund. Her får du høre 9 forskjellige historier der første forteller begynner kl 18:00.

Kl 18:00: Ylla, Maren og Randi

Kl 19:00: Kristoffer, Åsa, Emilie og Alitzel

Kl 20:15: Camilla, Hege og Charlotte

Velkommen!

 

Torsdag 22. september er det StorySlam:

Velkommen til  StorySLAM på Smelteverket!

  1. september kl 20:00 på Smelteverket.

StorySLAM er en open mic-basert fortellerkonkurranse hvor fortellerne som ønsker å delta har 8 minutter hver til å fortelle en sann, selvopplevd historie. Det er ikke lov med notater – historiene skal bli fortalt, ikke lest opp. Vår konferansier Audun Lunga leder som vanlig fortellerne og publikum gjennom kvelden sammen med to juryer, en fagjury og en tilfeldig valgt publikumsjury. Etter hver fortelling får fortellerne poeng fra 1-10 basert på fremførelse og innhold. De tre fortellerne som får flest poeng går videre til en finale der de forteller en historie på maks 3 minutter. Fortelleren med flest poeng blir kveldens vinner.

HAR DU en historie du ønsker å fortelle? Møt opp, legg navnet ditt i hatten og kanskje blir det ditt navn vi trekker…?

Det blir reduserte priser på mat og øl!
Vi ønsker både publikum og fortellere velkommen!

 

Tradisjonelle erotiske fortellinger

Da er boken (den første) med tradisjonelle erotiske fortellinger, endelig mulig å få tak i som både trykt og elektronisk utgave. Dette har jammen tatt sin tid. Jeg vil gi en liten forklaring på de to utgavene.

Den trykte utgaven er en ”print – on demand”, så det kan fort gå noen dager før du har den i posten. Den trykte utgaven er en pocket utgave og liten av størrelse. Du kan fint ha den i vesken og lese den når du f. eks. er ute og flyr (jeg liker hendige bøker til det formålet), samtidig kan du holde over bokomslaget om du skulle bli pinlig berørt over at andre ser at du leser erotikk.

MEN den er som sagt liten, skriften er liten og kan for noen være vanskelig å lese.

Du kan bestille den trykte versjonen her.

Det andre alternativet er den elektroniske utgaven som er beregnet på Ipad, den finner du her; og du får da boken mye raskere.

Innholdet er det samme i begge bøker:

Dette er en bok med tradisjonelle erotiske fortellinger. Disse fortellingene vitner om at det å fortelle historier muntlig ikke er en uttrykksform som er forbeholdt barn. Du finner erotiske fortellinger som strekker seg 5000 år tilbake, de formidler et tema som er evigvarende, og at vi mennesker har grublet over de samme kjødelige tilstander i tusener av år.

I boken finner du fortellinger som folkeeventyr, myter, sagn, og vitser. Her er fortellinger hentet fra land og kontinenter og kulturer som: gresk og norrøn mytologi, Burkina Faso, Egypt, Grønland, Italia, Kina, Nigeria, Norge, Persia og lignende. Tematisk er boken delt inn i følgende: Gud og tro, de underjordiske, troll, norrøn diktning, gresk og romerske myter, den kvinnelige protagonisten, den mannlige protagonisten, transvestisme, ekteskap, kjønnsdeler og liv og død.

Fortellingene i boken er beregnet på å fortelles og kan brukes i ulike situasjoner, enten det er på tomannshånd eller i en gruppe.

Den trykte boken er som sagt liten i størrelsen, likevel formidler den over 100 fortellinger som kan brukes i ulike fortellersituasjoner.