Category Archives: Ukategorisert

Nettkurs i muntlig fortelling – syvende gang

Se første gang her.

Dette er en pilot hvor jeg prøver ut muligheten for å lage et nettkurs i muntlig fortelling. Piloten vil foregår både på min personlige blogg her  og Den store fortellerdagens.

Dette vil ikke erstatte den levende fortellingen som foregår i et møte mellom lærer, student, lytter og forteller. Men det kan gi noen verktøy til den som av ulike grunner ikke har anledning til å delta i et slikt praktisk kurs.

Hver mandag har det blitt lagt ut oppgaver som viser en progresjon i arbeidet fra det å finne en fortelling, bearbeide denne og hvordan du kan formidle fortellingen i en bestemt kontekst. Dette er den siste oppgaven i denne runden.

Du har nå materiale liggende på 7 ark. Nå skal du finne struktur og begynne å øve og fortelle fortellingen.

  1. Først skal du ”leke” fram en struktur. Du har arkene liggende framfor deg og du trekker et og et ark ad gangen og det arket du trekker, bestemmer hvilken rekkefølge du forteller i. Gjør dette et par ganger.
  1. Nå bestemmer du hvilken struktur fortellingen skal ha. Det er ikke alltid interessant at begynnelsen begynner med begynnelsen av fortellingen. Kanskje du har et anslag i fortellingen som egentlig er en scene lenger ut i fortellingen. Din bestemmelse av hvilken form fortellingen skal ha er også avhengig av konteksten du skal framføre den i og hvordan du bygger spenningen i fortellingen. Om du er relativt fersk i faget kan nok være at det som føles tryggest er å følge den naturlige utviklingen av handlingen i fortellingen.
  1. Du øver på å fortelle og du øver muntlig, øv gjerne med en lytter som en venn, barnet ditt eller lignende.
  1. Du fremfører fortellingen. Her tenker du rom og situasjon. Hvordan skal du stå eller sitte, sammen med dine lyttere. Tenk at du og dine lyttere danner en helhet. Du kan tenke sirkel som utgangspunkt eller som en akse og så skape rommet og konteksten ut fra dette. Og husk at det er ikke naturlig å ha full klaff hver gang.

 

Lykke til.

 

Nettkurs i muntlig fortelling – sjette gang

Se første gang her.

Dette er en pilot hvor jeg prøver ut muligheten for å lage et nettkurs i muntlig fortelling. Piloten vil foregår både på min personlige blogg her og Den store fortellerdagens

Dette vil ikke erstatte den levende fortellingen som foregår i et møte mellom lærer, student, lytter og forteller. Men det kan gi noen verktøy til den som av ulike grunner ikke har anledning til å delta i et slikt praktisk kurs.

Hver mandag vil det legges ut oppgaver som viser en progresjon i arbeidet fra det å finne en fortelling, bearbeide denne og hvordan du kan formidle fortellingen i en bestemt kontekst.

Har du fortsatt de 7 arkene? Disse 7 arkene representerer 7 scener i fortellingen din. Nå går du igjennom de 7 scenene og forsterke bildene i fortellingen. Som forteller vet du nøyaktig hvordan hele fortellerverden ser ut. Du forteller ikke alt dette til lytteren, men likevel er det med på å skape en verden som lytteren lytter seg inn i. Du skal gå igjennom de 7 scenene/arkene og fokusere på lyssetting og detaljer. Hvordan faller lyset i hver scene? Er det sol som lager skygger, er det en lampe tent eller flammer fra et bål. Samtidig ser du på små detaljer som et blikk fra en karakter, en flue som kryper over et bord, et merke i veggen eller lignende avhengig av plotet i fortellingen.

Dette noterer du ned på arkene og så forteller du igjennom fortellingen ved hjelp av de 7 arkene. Bruk de 7 arkene også neste gang, da skal det arbeides med struktur på fortellingen.

Nettkurs i muntlig fortelling – femte gang

Se første gang her

Dette er en pilot hvor jeg prøver ut muligheten for å lage et nettkurs i muntlig fortelling. Piloten vil foregår både på min personlige blogg her  og Den store fortellerdagens

Dette vil ikke erstatte den levende fortellingen som foregår i et møte mellom lærer, student, lytter og forteller. Men det kan gi noen verktøy til den som av ulike grunner ikke har anledning til å delta i et slikt praktisk kurs.

Hver mandag vil det legges ut oppgaver som viser en progresjon i arbeidet fra det å finne en fortelling, bearbeide denne og hvordan du kan formidle fortellingen i en bestemt kontekst.

Du husker kanskje de 7 arkene fra forrige gang? Disse 7 arkene representerer 7 scener i fortellingen din. Nå går du igjennom de 7 scenene og ser om det er noen møter mellom karakterer. Husk at du selv er en karakter i fortellingen. Du skal skrive ned på de 7 arkene de møtene som har en dialog og hva replikkene i dialogene er. Du skal også avgjøre om dialogene skal være direkte eller indirekte. Veldig generelt kan man si at en direkte dialog tar mer tid, men gjør scenen mer levende. En indirekte dialog kan være lettere for en ny forteller å håndtere og det går dessuten raskere å fortelle.

Når du lager en dialog, må du også tenke på hvordan karakteren står i forhold til hverandre og hvor blikket deres er. Dette gjør du lettest ved å prøve det ut fysisk. Du kan først prøve å plassere deg som først den ene karakteren og deretter den andre, men i selve fortellingen kan det bli rotete om du hopper fra karakter til karakter i rommet, derfor skal du også passe på blikket, fordi dette er det du primært bruker når du forteller.

Når du har gjort dette, øver du på å fortelle igjennom.

De 7 scenene/arkene skal du arbeide videre med neste mandag.

Nettkurs i muntlig fortelling – fjerde gang

Se første gang her.

Dette er en pilot hvor jeg prøver ut muligheten for å lage et nettkurs i muntlig fortelling. Piloten vil foregår både på min personlige blogg her og Den store fortellerdagens
Dette vil ikke erstatte den levende fortellingen som foregår i et møte mellom lærer, student, lytter og forteller. Men det kan gi noen verktøy til den som av ulike grunner ikke har anledning til å delta i et slikt praktisk kurs.
Hver mandag vil det legges ut oppgaver som viser en progresjon i arbeidet fra det å finne en fortelling, bearbeide denne og hvordan du kan formidle fortellingen i en bestemt kontekst.
Så langt har dette kurset gitt deg innspill på steder og karakterer i fortellingen. Du skal nå skape 7 scener som du skal fylle ut for å ”fete” opp materialet i din fortelling. Du har en formening om hva fortellingen din handler om, dette skaper du om til 7 punkter som jeg velger å kalle scener. Du har 7 blanke ark og øverst på hvert ark skriver du ned en tittel til din scene. La oss si en personlig opplevelse jeg har hatt er materialet:
”Jeg gikk nede på metroen i Frankrike, den var tom, bortsett fra en mann som fulgte etter meg. Når jeg gikk fortere, gjorde han det. Samtidig hvisket han uforståelig ord bak meg. Da jeg kom nede på den tomme mørke stasjonen, satt bare et menneske i togsettet. Hun så det hele. Hun gikk ut og mot meg, mens hun slo ut med armene og ropte: ’der er du endelig.’ Så holdt hun godt rundt meg, mens hun fulgte meg inn i vognen.”
Det kan bli noe sånn som dette:
1. Vandringen en tidlig morgen i Paris
2. Mannen som sto utenfor metroen
3. Mannen som fulgte etter meg inn i metroen
4. Forfølgelsen gjennom metroen
5. Den tomme stasjonen
6. Kvinnen som så
7. I en trygg favn
Nå skal du se igjennom disse 7 scenene som indre film og på tre forskjellige måter. Mellom hver gang noterer du ned nye observasjoner på de 7 arkene.
1. Du ser alt fra et fugleperspektiv, som om alle scener er små der nede.
2. Du ser alt fra et froskeperspektiv, som alt foregikk høyt over deg.
3. Du ser igjennom med fokus på en bestemt farge som går igjen i alle scener.
Når du har notert ned på arkene, forteller du igjennom.
Spar arkene til neste mandag.

Nettkurs i muntlig fortelling – tredje gang

Se første gang her.
Andre gang .

Dette er en pilot hvor jeg prøver ut muligheten for å lage et nettkurs i muntlig fortelling. Piloten vil foregår både på min personlige blogg her og Den store fortellerdagens.

Dette vil ikke erstatte den levende fortellingen som foregår i et møte mellom lærer, student, lytter og forteller. Men det kan gi noen verktøy til den som av ulike grunner ikke har anledning til å delta i et slikt praktisk kurs.

Hver mandag vil det legges ut oppgaver som viser en progresjon i arbeidet fra det å finne en fortelling, bearbeide denne og hvordan du kan formidle fortellingen i en bestemt kontekst.

Karakterer er et komplekst tema innenfor muntlig fortellerkunst. Noe er rammet av fortellerens manglende mulighet til å håndtere flere karakterer på en gang, du har for eksempel begrepet ”den sceniske totallslov” – i en scene er det aldri mer enn to karakterer på engang, dette fordi fortelleren kan kun gi stemme til tre: fortellerstemmen og to karakterer. Er det flere, vil gjerne ”de flere” fungere som en.
Videre, i folkeeventyr er karakterene en psykologisk størrelse, disse karakterene gir seg tilkjenne gjennom sine handlinger og ikke indre følelser.

Du har basert den fortellingen du arbeider med på en virkelig hendelse, likevel bør karakteren framstå syntetisk, altså fiktiv. Du framhever særtrekk hos denne karakteren som skal tjene plotet i fortellingen.
Arbeid fram følgende karakteristikker hos karakteren/e
– utseendet
– handlinger
– dialekt/talemåte – kanskje noen ord som går igjen.
– Bevegelsesmønster
– Puls

For å få fram enda flere visuelle detaljer ser jeg gjerne på hvor karakteren svetter og hvor tyngdepunktet i kroppen er.
Når du har dette på plass, prøver du deg fram fysisk. Det er gjerne ikke en hel karakter du går inn i, men noe som kan få fram en essens. Det kan være snakk om en kroppsholdning eller en måte å plassere hodet på.
Ser deg neste mandag.